Impressum

ISSN 1846-7369

NAKLADNIK I IZDAVAČ: Hrvatsko društvo medicinskih sestara anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije

KLJUČNI NASLOV: Shock online edition (Zagreb)

SKRAĆENI KLJUČNI NASLOV: Shock (Zagreb)

GODINA POČETKA OBJAVLJIVANJA: 2007

UČESTALOST OBJAVLJIVANJA:  3 puta godišnje

UREĐIVAČKI KOLEGIJ:

GLAVNI UREDNICA:

Cecilija Rotim, mag. med. techn.

Poliklinika Rotim, ravnateljica

UREDNICI:

doc. dr. sc. Adriano Friganović, mag. med. techn., FESNO

KBC Zagreb, URED RAVNATELJA, Odjel za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite, profesor stručnih studija na Katedri za zdravstvenu njegu Zdravstvenog veleučilišta, docent na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci

Danijela Rac, mag. med. techn.

KBC Sestre milosrdnice, Ured za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite, viši stručni savjetnik za eksplantaciju

Maida Redžić, mag. med. techn.

Specijalna bolnica Sveta Katarina

Ela Vujanić, mag. med. techn.
KBC Sestre milosrdnice, Služba za zdravstvenu njegu, Odjel za pedagošku djelatnost, istraživanje i razvoj u sestrinstvu

Sajma Ajhenberger, mag. med. techn. 

KBC Osijek, Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje

Kristian Civka, mag. med. techn.

KBC Zagreb, Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju, intenzivnu medicinu i terapiju boli
Zavod za anesteziologiju, poslijeoperacijsko zbrinjavanje i intenzivnu medicinu neurokirurških, kirurških, ortopedskih, trorinolaringoloških i oftalmoloških bolesnika

prof. dr. sc. Zrinka Bošnjak 

Klinički zavod za kliničku mikrobiologiju, prevenciju I kontrolu infekcija, Odjel za molekularnu biologiju, voditelj Odjela

E mail adresa uredništva: shock@hdmsarist.hr