Impressum

ISSN 1846-7369


NAKLADNIK I IZDAVAČ: Hrvatsko društvo medicinskih sestara anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije


KLJUČNI NASLOV: Shock online edition (Zagreb)


SKRAĆENI KJUČNI NASLOV: Shock (Zagreb)


GODINA POČETKA OBJAVLJIVANJA: 2007


UČESTALOST OBJAVLJIVANJA:  3 puta godišnje

UREĐIVAČKI KOLEGIJ:


GLAVNI UREDNICA:

Cecilija Rotim, mag. med. techn.
Nastavni zavod za javno zdravstvo ''dr. Andrija Štampar'', glavna sestra Zavoda


UREDNICI:
Adriano Friganović, dipl. med. techn.
KBC Zagreb, Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje
Zavod za anesteziologiju i intenzivnu medicinu, glavni tehničar Zavoda, viši predavač na Katedri za zdravstvenu njegu Zdravstvenog veleučilišta 

 

Danijela Rac, dipl. med. techn.
KBC Sestre milosrdnice, Ured za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite, viši stručni savjetnik za eksplantaciju

 

Maida Redžić, mag. med. techn.
KBC Zagreb

Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje

 

Ela Vujanić, mag. med. techn.
KBC Sestre milosrdnice, Služba za zdravstvenu njegu, Odjel za pedagošku djelatnost, istraživanje i razvoj u sestrinstvu

 

Sajma Ajhenberger, mag. med. techn. 

KBC Osijek, Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje

 

Kristian Civka, bacc. med. techn.

KBC Zagreb

Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje 


E mail adresa uredništva: shock@hdmsarist.hr