Impressum

ISSN 1846-7369


NAKLADNIK I IZDAVAČ: Hrvatsko društvo medicinskih sestara anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije


KLJUČNI NASLOV: Shock online edition (Zagreb)


SKRAĆENI KLJUČNI NASLOV: Shock (Zagreb)


GODINA POČETKA OBJAVLJIVANJA: 2007


UČESTALOST OBJAVLJIVANJA:  3 puta godišnje

UREĐIVAČKI KOLEGIJ:


GLAVNI UREDNICA:

 

Cecilija Rotim, mag. med. techn.


Poliklinika Rotim, ravnateljica


UREDNICI:


dr. sc. Adriano Friganović, mag. med. techn.


KBC Zagreb, Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju, intenzivnu medicinu i terapiju boli
Zavod za anesteziologiju, poslijeoperacijsko zbrinjavanje i intenzivnu medicinu u ginekologiji i porodištvu te uroloških, kardiokirurških, vaskularnih i torakalnih bolesnika, glavni tehničar Zavoda, profesor visoke škole na Katedri za zdravstvenu njegu Zdravstvenog veleučilišta 

 

Danijela Rac, mag. med. techn.


KBC Sestre milosrdnice, Ured za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite, viši stručni savjetnik za eksplantaciju

 

Maida Redžić, mag. med. techn.

Specijalna bolnica Sveta Katarina

 

Ela Vujanić, mag. med. techn.
KBC Sestre milosrdnice, Služba za zdravstvenu njegu, Odjel za pedagošku djelatnost, istraživanje i razvoj u sestrinstvu

 

Sajma Ajhenberger, mag. med. techn. 

KBC Osijek, Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje

 

Kristian Civka, mag. med. techn.

KBC Zagreb, Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju, intenzivnu medicinu i terapiju boli
Zavod za anesteziologiju, poslijeoperacijsko zbrinjavanje i intenzivnu medicinu neurokirurških, kirurških, ortopedskih, trorinolaringoloških i oftalmoloških bolesnika

 

prof. dr. sc. Zrinka Bošnjak 

KBC Zagreb, Klinički zavod za kliničku i molekularnu mikrobiologijuE mail adresa uredništva: shock@hdmsarist.hr